Home / Khu vực / Quận Cẩm Lệ

Quận Cẩm Lệ

Khuyến mãi lắp cáp quang FPT, truyền hình FPT tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Lắp mạng FPT tại Hòa Xuân Đà Nẵng

Lắp mạng FPT tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

banner fpt da nang

Lắp đặt internet FPT , truyền hình FPT HD tại quận Cảm Lệ, thành phố Đà Nẵng Cẩm Lệ là một quận của thành phố Đà Nẵng. Quận Cẩm Lệ có diện tích 33,76 km2, chiếm 2,63% diện tích toàn thành phố, dân số 92.824 người, chiếm 10% số dân ...

Xem thêm